ขอบคุณมากครับ ลองกับ Portrait แล้ว ดีขึ้นเยอะครับ

from app

from app

from app

from app