xr còn màn hd mà con này màn hd mấy bn cứ đem dìm miết vậy tội con máy