วางเบาๆ แต่เครื่องดับ....
ต้องเปิดเครื่องใหม่
ใช้งานได้ปกติ