เหมือนกันครับ ทั้ง 4g และ wifi สู้ pocophone ไม่ได้เลย