ada kelebihan pasti ada kekurangan,kek nya perlu dibahas juga kekurangan nya