เฟสในบางจุดในช่วงหลังจะไม่สามารถเเคปยาวได้เลยครับ 😥