In order to fulfill the basic functions of our service, the user hereby agrees to allow Xiaomi to collect, process and use personal information which shall include but not be limited to written threads, pictures, comments, replies in the Mi Community, and relevant data types listed in Xiaomi's Private Policy. By selecting "Agree", you agree to Xiaomi's Private Policy and Content Policy .
Agree

Thảo luận

[Tin tức] [KẾT QUẢ] Hoàn thành cuộc khảo sát tại Mi Community. Nhận quà bí ẩn

2017-06-01 23:14:50

4,759 77
mình đã làm khảo sát lúc sáng nhưng không có chụp lại vì đọc chưa thấy hướng dẫn. Giờ phải làm sao?
Lúc mình làm khảo sát cũng bị câu đầu là liệt kê nhưng chỉ chọn 1
2017-06-02 17:00:28
Reply Report
2017-06-05 09:33:36
Reply Report
 • Followers

  4,612

 • Threads

  5

 • Replies

  1,200

 • Points

  14,341

3 Days Check-In
7 Days Check-In
21 Days Check-In
40 Days Check-In
70 Days Check-In
100 Days Check-In
500K Members
Chuyên gia tìm lỗi
Chúc mừng sinh nhật thứ 7
Nhiếp ảnh
Mi Explorers
5K Thành Viên
100 bình luận vào tháng 6
100 bình luận vào tháng 8
App Review
10K Thành Viên
Sinh nhật MIUI lần thứ 7
Mi Story
Poster của tôi
20K Thành Viên
Newbie Member
Halloween
Christmas 2017
U23 Việt Nam
Color Your Planet
Throw Back with Mi 2018
#150k
9th Brithday
MIUI 9th Birthday
Copyright©2010-2020 Xiaomi.com, All Rights Reserved
Content Policy

Quick Reply To Top Return to the list