trả lời 100 thì đơn giản chứ 100 bài viết chất lượng thì đáng đc Nhuận bút luôn