với cuộc thi này. mỗi người nên chủ động tìm bài viết chất lượng đăng lên. vừa giúp mình. vừa giúp người khác đạt được huân chương khi bình luận trao đổi