kiểu này mua sẵn hôp băng cá nhân cho mấy đầu ngón tay thôi.