Ứng dụng hổ trợ FB
Tính năng :
+ Tự động thích
+ Tự động bình luận
+ Tự động thêm bạn
+ Tự động tìm kiếm bạn bè

Thông tin MOD:
- Không giới hạn thời gian dùng thử!

Simple FB Mobile_0.0.12 MOD.apk - Google Drive https://bitly.vn/8k26