ทำไมเวลาเปิดx2แล้วกล้องยังเป็นกล้องหลักอยู่ ไม่สลับไปเลนส์เทเล (ลองเอามือปิดเลนส์ใส่)