ツ₪⁀ᶦᵈᵒᶫ
có thể bạn cài XÓA TẤT CẢ ĐA NHIỆM KHI TẮT MÀNG HÌNH

vậy sửa ở đâu ạ