Thành viên VSCO X
Thành viên VSCO X bao gồm hơn 100 cài đặt trước VSCO di động cổ điển, các công cụ và cài đặt trước Film X ™ độc quyền mới, cùng với các bổ sung mới được thêm vào hàng tháng. VSCO X là một phòng tối kỹ thuật số mạnh mẽ trên điện thoại của bạn, nâng cao khả năng chỉnh sửa ảnh trên thiết bị di động.

VSCO X bao gồm các công cụ và cài đặt trước Film X ™ mang tính cách mạng. Cổ phiếu phim mới sẽ được thêm hàng tháng vào lựa chọn đã rất ấn tượng, bao gồm:
- Kodak Portra 160 (KP1)
- Kodak Portra 400 (KP4)
- Kodak Portra 800 (KP8)
- Kodak Ektar 100 (KE1)
-Kodak Vàng 200 (KG2)
-Kodak UltraMax 400 (KU4)
-Kodak T-Max 3200 (KT32)
-Kodak Tri-X (KX4)
-Ilford HP5 (IH5)
-Fuji Pro 400H (FP4)
-Fuji Provia 400X (FR4)
-Fuji Neopan 1600 (FN16)
-Fuji Pro 800Z (FP8)
-Fuji Superia 100 (FS1)
-Fuji Superia 400 (FS4)

Có gì mới:
Cảm ơn bạn đã tạo với VSCO! Chúng tôi thường xuyên phát hành bản cập nhật để cải thiện trải nghiệm của bạn. Cập nhật lên phiên bản mới nhất của ứng dụng để truy cập vào các cài đặt trước, công cụ chỉnh sửa và nội dung truyền cảm hứng mới nhất của chúng tôi.
Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào hoặc cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ tại support@vsco.co

VSCO.ver.125.build.30002832.apk - Google Drive https://bitly.vn/8bw5