Bạn kiểm tra xem bạn có đồng bộ google photo hay micloud ko. Nếu bạn ko đồng bộ dịch vụ nào thì xin chia buồn