chia buồn bác, bác thử vào mi cloud xem có ko, nếu ko thì ko có cách nào