ลองเชื่อมกับเครื่องอื่นดูครับ ถ้ายังเบาก็เคลมอันใหม่เลยครับ