เพิ่งมาใช้ไม่ทราบว่าต้องถามที่ช่องทางไหน
ทำไมตอนบันทึกวิดีโอหน้าจอถึงไม่มีเสียงคะ มีแค่วิดีโอเงียบ