ยินด้วยครับ สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเองครับ วิ่งเพื่อสุขภาพ ไม่ต้องคิดแข่งกับใคร แข่งกับใจเราเองก็พอ