#Fortune500 😁
Công ty như này thì mình không vào làm được rồi