máy mình loạn cảm ứng khi chs lq đang soi map cứ giật giật khó chịu vl