Máy mình chỉ bị chậm cảm ứng khoảng mấy giây khi chơi game, hy vọng sẽ  được khắc phục