máy mình bị loạn cảm ứng, tự kích hoạt ứng dụng, đơ màn hình