mình rất thích những sản phẩm của xiaomi nếu được làm việc cho xiaomi thì còn gì bằng