vàng là thứ dẫn nhiệt tốt nhất
chơi game k sợ nóng 😅😅