Mình muốn tẳ thông báo message hiện trên cùng màn hình ạ . Mình thử tắt rồi nhưng chủ được 30ph lại bị . Nó hiện cả bong bóng chat vừa hiện cả thông báo vướng màn hình quá . Xin cao nhân chỉ giáo