nói thật xét về launcher hiện tại thì Xiaomi chắc hỗ trợ tốt nhất và lâu dài