mình ko thích cái App drawer!Nên thích như Miui hơn!Chắc tại xài iOs song song nên vậy!