tùy biến quá sâu, khai thác mọi tiện ích tốt nhất có thể, trải nghiệm tuyệt vời , vô đối.