không nên sạc qua đêm nhé bạn. Bạn hãy chia nhỏ thành nhiều lần sạc sẽ bảo vệ máy và an toàn hơn nhé