tính năng này có sẵn trong app chủ đề của xiaomi mà,bên beta ý,bên stable thì chưa thấy có