Xin chào, tôi muốn tìm một chủ đề cũ mà tôi đã sử dụng. Tôi thực sự thích nó rất nhiều nhưng tôi đã quên tên. Tôi chỉ nhớ rằng khóa màn hình được viết "broken heart but i still love you". hy vọng ai đó có thể tìm thấy. Cảm ơn nhiều