1827925278
mình đang ở bản beta này.mình muốn về bản ổn định thì về bản nào vậy bạn?

cập nhập qua recovery nha bạn, hết beta rồi Xiaomi họ cho phép cập nhập

from app

from app