mình đang ở bản beta này.mình muốn về bản ổn định thì về bản nào vậy bạn?

from app

from app