bạn bắt buộc phải có máy tính thì mới check được thời gian còn lại nhé!