MinhMon
Bắt buộc phải có máy tính bạn nhé.

thế thời gian tính từ lúc mình nhập tk vào máy hay tính từ lúc mình ấn vào chỗ e khoanh đỏ ạ ??

from app

from app