trước hết bạn phải mua hết tất cả các sản phẩm của Xiaomi mỗi sản phẩm 1 món nha.