Kojiro
Mod cần kiến thức về Mi, khả năng tạo chủ đề để thu hút người đọc.
Đến nay, Mod làm theo đam mê là chính, không được gì về vật chất nhé bạn.

Có mod chuyên giải đáp không cần viết bài không anh :))