Bạn cập nhật lên phiên bản mới nhất chưa? Hiển thị lặp bài là lỗi nha bạn, còn vào khác bị văng thì mình ko bị.