không nhé bạn, đấy là bình thường bạn ạ. dung lượng pin đấy tiêu tốn do kết nối mạng các ứng dụng chạy ngầm đấy bạn ạ