bật chế độ máy bay mà xài liên tục 1 tiếng mất 10%-15% :/