củng sdc mà b. mình sạc 100% đánh 10 mấy trận lq pin còn đc 7 mấy % á.