mấy người dùng trước nói k nên cập nhập mà mình không nge. tụt k phanh