mình cũng bị khi chơi game nếu cách cầm điện thoại tay trái bên phía camera tay phải bên loa thì nó bị loạn nút di chuyển tự hồi máu dùng phép bổ trợ. còn nếu cầm ngược lại thì hoàn toàn không bị. bị từ bản 10.3.4 sến bây giờ rất khó chịu. không biết do phần cứng hay không. tui nghi quá