Nguyễn Vũ Hậu
5 plus con ghẻ cmnr

bản này là bản beta cuối cùng cho tất cả đời máy Xiaomi, sau này chỉ có bản ổn định thôi.