redmi note 5 vẫn không thấy cập nhật lên 10globa nhỉ.

from app

from app