dùng ứng dụng này chủ yếu để xem thử bản beta có gì mới, nay không còn nữa chắc cũng xóa ứng dụng luôn