cho hỏi khi tắt tai thỏ đi thì màn hình còn lại tỉ lệ 18:9 hả hay sao ạ?