6208158028
bạn cho mình hỏi thêm cái là lỡ xoá cái google ở màn hình chính thì làm sao để nó quay lại ạ ?

Ý bạn là thanh này phải k? Bạn ấn giữ vào màn hình 1 lát. nó sẽ hiện ra tùy chọn tiện ích, kiếm thanh đó ấn giữ là nó đưa ra lại cho bạn