Parkwu
bản upd 10.3.6 đó bạn

mì 8 có cập nhật được không mấy bác?